Tassett
  • Keyword/TitleTassett
  • DescriptionTassett samhörande med 28344.
  • Other keywordsLårlapp
  • CollectionLivrustkammaren
  • Inventory number28343 (2849)
Basic data
Description
Related images
  • Object isinte utställt