axelstycke-armskenor
  • Keyword/Titleaxelstycke-armskenor
  • DescriptionAxelstycke med armskenor och buckla. Troligen till kyrassiärrustning, 1600-tal.
  • Dating1600-tal
  • Other keywordsaxelskydd+armskena
  • CollectionLivrustkammaren
  • Inventory number30350
Basic data
  • Object isinte utställt