Accordz-Puncterne. Medh hwilka Helsingborgs Slott, och dhen ther vppå liggiande danske commendanten gifwit sigh den 30. Decemb. 1676.
  • Keyword/TitleAccordz-Puncterne. Medh hwilka Helsingborgs Slott, och dhen ther vppå liggiande danske commendanten gifwit sigh den 30. Decemb. 1676.
  • NameFEL
  • Dating1677
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt