Action emellan Justitiæ-Cancellers-Embetet och General Lieutnanten...Hen. Magnus von Buddenbrock om orsakerne til krigets olyckeliga förlopp i storfurstendömet Finland. Stockholm, tryckt och uplagt hos Lars Salvius, 1743.
  • Keyword/TitleAction emellan Justitiæ-Cancellers-Embetet och General Lieutnanten...Hen. Magnus von Buddenbrock om orsakerne til krigets olyckeliga förlopp i storfurstendömet Finland. Stockholm, tryckt och uplagt hos Lars Salvius, 1743.
  • NameOmskriven: : Henrik Magnus von Buddenbrock
    Tryckare: : Lars Salvius
  • Dating1743
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt