Action emellan Justitiæ-Cancellers-Embetet och Generalen en Chef...Gref Carl Emil Lewenhaupt, om orsakerne til Krigets olyckeliga förlopp i Storfurstendömet Finland. Stockholm, tryckt och uplagd hos Lars Salvius, 1743.
  • Keyword/TitleAction emellan Justitiæ-Cancellers-Embetet och Generalen en Chef...Gref Carl Emil Lewenhaupt, om orsakerne til Krigets olyckeliga förlopp i Storfurstendömet Finland. Stockholm, tryckt och uplagd hos Lars Salvius, 1743.
  • NameOmskriven: : Carl Emil Lewenhaupt
    Tryckare: : Lars Salvius
  • Dating1743
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt