Action emellan Krigs-Fiscals-Embetet och generalmajoren...Johan Fridrich von Didron, angående hans gifne råd-slag...Stockholm, tryckt hos Lars Salvius. 1743.
  • Keyword/TitleAction emellan Krigs-Fiscals-Embetet och generalmajoren...Johan Fridrich von Didron, angående hans gifne råd-slag...Stockholm, tryckt hos Lars Salvius. 1743.
  • NameOmskriven: : Johan Fredrik von Didron
    Tryckare: : Lars Salvius
  • Dating1743
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt