Action emellan Krigs-Fiscals-Embetet och öfwersten...Eric Fröberg, angående then honom anförtrodde posteringen wid Medolax...Stockholm, tryckt och uplagt hos Lars Salvius. 1743.
  • Keyword/TitleAction emellan Krigs-Fiscals-Embetet och öfwersten...Eric Fröberg, angående then honom anförtrodde posteringen wid Medolax...Stockholm, tryckt och uplagt hos Lars Salvius. 1743.
  • NameOmskriven: : Erik Fröberg
    Förläggare: : Lars Salvius
  • Dating1743
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt