Afmåhlning och kort beskrifning uppå den Provincial Fahna, som är tagen af Ryszarna wid Dorpt, tillijka med flere armaturer och transporterade saker, uti siu lodior, i förledne october månad anno MDCC
  • Keyword/TitleAfmåhlning och kort beskrifning uppå den Provincial Fahna, som är tagen af Ryszarna wid Dorpt, tillijka med flere armaturer och transporterade saker, uti siu lodior, i förledne october månad anno MDCC
  • NameFEL
  • Dating1700
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt