Alexandri Magni historia på swenska rijm aff latinen in på wårt språåk wänd och bekostat genom then högh-wijse och nampn-kunnige herren, Hr: Boo Jonszon, fordom Sweriges Rijkes Drotzet. Som uthi Konung Albrechtz tijd lefde. Tryckt på Wijsingzborg aff hans
  • Keyword/TitleAlexandri Magni historia på swenska rijm aff latinen in på wårt språåk wänd och bekostat genom then högh-wijse och nampn-kunnige herren, Hr: Boo Jonszon, fordom Sweriges Rijkes Drotzet. Som uthi Konung Albrechtz tijd lefde. Tryckt på Wijsingzborg aff hans
  • NameUtgivare: : Johan Hadorph
    Förläggare: : Bo Jonsson Grip
    Tryckare: : Johann Kankel
  • Dating1672
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt