Allmän kundgörelse...sedan Kongl. Maj:t...inhämtat samtelige desz befallningshafwandes underdåniga yttrande huru brännewins-bränningen...säkrast...måtte kunna såsom en regal rättighet ställas under förpacktning...tils widare utfärdande nådige förbud, af d
  • Keyword/TitleAllmän kundgörelse...sedan Kongl. Maj:t...inhämtat samtelige desz befallningshafwandes underdåniga yttrande huru brännewins-bränningen...säkrast...måtte kunna såsom en regal rättighet ställas under förpacktning...tils widare utfärdande nådige förbud, af d
  • NameTryckare: : Lars Wennberg
  • Dating1772
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt