Arfföreningen som af menige rijksens rådh, ridderskap, biscoper, prelater, ständer, städer, krijgzfolck, och then menige man, är blefuen förnyet och eendrächteligen stadfäst och bekräftiget vthi Norköpings herredagh, then 22. Martij, åhr &c. 1604. Tryckt
  • Keyword/TitleArfföreningen som af menige rijksens rådh, ridderskap, biscoper, prelater, ständer, städer, krijgzfolck, och then menige man, är blefuen förnyet och eendrächteligen stadfäst och bekräftiget vthi Norköpings herredagh, then 22. Martij, åhr &c. 1604. Tryckt
  • NameTryckare: : Andreas Gutterwitz
  • Dating1604
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt