Arméens fält-förvaltnings-reglemente, utfärdadt 1774. Andra uplagan. Tilökt med kongl. maj:ts nådiga fält-aflönings-stat af den 19 martii 1808. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1808.
  • Keyword/TitleArméens fält-förvaltnings-reglemente, utfärdadt 1774. Andra uplagan. Tilökt med kongl. maj:ts nådiga fält-aflönings-stat af den 19 martii 1808. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1808.
  • NameTryckare: Kungliga tryckeriet
  • Dating1808
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt