Berättelse om den märckelige seger, med hwilken Gud har wälsignat hans kongl. may:tz wapn, emot littauerne och muscowiterne wid Saladen i Littauen, den 19 Martii 1703.
  • Keyword/TitleBerättelse om den märckelige seger, med hwilken Gud har wälsignat hans kongl. may:tz wapn, emot littauerne och muscowiterne wid Saladen i Littauen, den 19 Martii 1703.
  • NameFEL
  • Dating1703
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt