Berättelse om den stora ... seger, som hans kongl. may:ts til Swerige rättmätige wapn, wid den under Generalen ... Carl Gustaff Rehnschölds commendo i Stor-Pohlen stående armée erhållit emot den saxiska armeen ... under herr general Schulenburgs ... anför
  • Keyword/TitleBerättelse om den stora ... seger, som hans kongl. may:ts til Swerige rättmätige wapn, wid den under Generalen ... Carl Gustaff Rehnschölds commendo i Stor-Pohlen stående armée erhållit emot den saxiska armeen ... under herr general Schulenburgs ... anför
  • NameTryckare: : Johann Henrich Werner
  • Dating1706
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt