Berättelse öfwer den actionen, som emillan wåra och ryszar ne, wid Måla-Hoff den 26. aprilis 1711. förelupit. Hufwud- Qwarteret Sarfwelax den 12. maij 1711. Stockholm, hos Joh. H. Werner ... boktr.
  • Keyword/TitleBerättelse öfwer den actionen, som emillan wåra och ryszar ne, wid Måla-Hoff den 26. aprilis 1711. förelupit. Hufwud- Qwarteret Sarfwelax den 12. maij 1711. Stockholm, hos Joh. H. Werner ... boktr.
  • NameTryckare: : Johann Henrich Werner
  • Dating1711
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt