Beskrifning huru de exercitier rätt och på ett maneer giöras skola, som effter kongl. May:tz reglemente wid desz infanterie brukas ... tryckt åhr 1693. Stockholm uti kongl. booktryckeriet, hos sal. Wankijfs anckia.
  • Keyword/TitleBeskrifning huru de exercitier rätt och på ett maneer giöras skola, som effter kongl. May:tz reglemente wid desz infanterie brukas ... tryckt åhr 1693. Stockholm uti kongl. booktryckeriet, hos sal. Wankijfs anckia.
  • NameTryckare: Wankijfs änka
  • Dating1693
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 12:o
  • Object isutställt