Biblia, thet är All then helga Skrifft på Swensko. Efter förre Bibliens Text oförandrat... Tryckt hoos Henrich Keyser, medh eghen bekostnadt, och fins hoos honom til kiöps, åhr 1657.
  • Keyword/TitleBiblia, thet är All then helga Skrifft på Swensko. Efter förre Bibliens Text oförandrat... Tryckt hoos Henrich Keyser, medh eghen bekostnadt, och fins hoos honom til kiöps, åhr 1657.
  • NameFörläggare: : Henrik Keyser
    Gravör: : Wolfgang Hartmann
  • Dating1657-1658
  • Other keywordsBibeln
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt