Biblia thet är: all then helgha scrifft, på swensko... Och effter... herr Gustaff Adolff, Swerikes... konungz... befalning. Tryckt i Stockholm, anno 1618... (Kolofon:) Tryckt... aff Oloff Olofsson, anno 1618.
  • Keyword/TitleBiblia thet är: all then helgha scrifft, på swensko... Och effter... herr Gustaff Adolff, Swerikes... konungz... befalning. Tryckt i Stockholm, anno 1618... (Kolofon:) Tryckt... aff Oloff Olofsson, anno 1618.
  • NameTryckare: Olof Olofsson
    Gravör: : Valentin Staffansson Trautman
  • Dating1618
  • Other keywordsBibeln
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
Related images
  • DimensionsArkets vikning: fol.
  • Object isutställt