Biärköa rätten, thet är: then äldsta stadz lag i Sweriges rjke, först brukat i Biörköö många hundrade åhr sedan. Men af Byrger järl sedermera något tilökt åhr 1254. och Stockholms stad gifwen. Nu först på gammalt pergament igenfunnen och vplagd. Hwar hoos
  • Keyword/TitleBiärköa rätten, thet är: then äldsta stadz lag i Sweriges rjke, först brukat i Biörköö många hundrade åhr sedan. Men af Byrger järl sedermera något tilökt åhr 1254. och Stockholms stad gifwen. Nu först på gammalt pergament igenfunnen och vplagd. Hwar hoos
  • NameFörläggare: : Johan Hadorph
    Tryckare: : Henrik Keyser
    Gravör: : Erik Reitz
  • Dating1687
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt