Confessio fidei, det är, then christeliga troos bekännelse, som Gudz försambling i Sweriges rijke, alt sedan evangelij sanning först vthi Konung Gustaf then förstes regementz tijdh i liuset vpkom, allmänneligen trodt och bekänt hafwer, och bleff änteligen
  • Keyword/TitleConfessio fidei, det är, then christeliga troos bekännelse, som Gudz försambling i Sweriges rijke, alt sedan evangelij sanning först vthi Konung Gustaf then förstes regementz tijdh i liuset vpkom, allmänneligen trodt och bekänt hafwer, och bleff änteligen
  • NameTryckare: Henrik Keysers änka
  • Dating1663
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt