Confessio fidei. Thet är: then christeligha troos bekännelse... Och sedhan anno etc. 72 vnder saligh konung Johans regering, i Upsala almänne prestemöte på nytt bekräftighat... Tryckt i Stockholm, aff Andrea Gutterwitz... MDXCIII.(Kolofon:) ...i Julij M
  • Keyword/TitleConfessio fidei. Thet är: then christeligha troos bekännelse... Och sedhan anno etc. 72 vnder saligh konung Johans regering, i Upsala almänne prestemöte på nytt bekräftighat... Tryckt i Stockholm, aff Andrea Gutterwitz... MDXCIII.
    (Kolofon:) ...i Julij M
  • NameTryckare: : Andreas Gutterwitz
  • Dating1593-1594
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt