Continuation til rigiska berättelsen, af det som är förefallit, efter den merckwärdige Descenten ... som hans Kongl. May:t har wid Riga den 9 julii genom Gudz bistånd mot fienden lyckeligen förrättat. Stockholm, tryckt uti kongl. booktr. hoos sal. Wankifs
  • Keyword/TitleContinuation til rigiska berättelsen, af det som är förefallit, efter den merckwärdige Descenten ... som hans Kongl. May:t har wid Riga den 9 julii genom Gudz bistånd mot fienden lyckeligen förrättat. Stockholm, tryckt uti kongl. booktr. hoos sal. Wankifs
  • NameTryckare: Wankijfs änka
  • Dating1701
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt