Den historiske och politiske Mercurius. Fierde delen; som går ifrån den 10 Junii, til den 17 Sept. 1774. Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1774.
  • Keyword/TitleDen historiske och politiske Mercurius. Fierde delen; som går ifrån den 10 Junii, til den 17 Sept. 1774. Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1774.
  • NameMedförfattare: Den historiske och politiske Mercurius
    Utgivare: : Carl Christof. Gjörwell
    Tryckare: : Johan Georg Lange
  • Dating1775
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt