Den rette ordinants, som nu sist paa Herredagen i Ottense bleff offuerseet oc beseglet, huorledis Kircketienisten skal holdis vdi Danmarckis oc Norgis riger, oc de hertugdomme Slesuig-Holsten. Her bag i bogen findis ocsaa de sex oc tiue artickle, som blef
  • Keyword/TitleDen rette ordinants, som nu sist paa Herredagen i Ottense bleff offuerseet oc beseglet, huorledis Kircketienisten skal holdis vdi Danmarckis oc Norgis riger, oc de hertugdomme Slesuig-Holsten. Her bag i bogen findis ocsaa de sex oc tiue artickle, som blef
  • NameFEL
  • Dating1662
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt