Den swenska psalmboken, med de stycken som därtil höra, och på följande sida finnas uptecknade; uppå Kongl. Maj:ts nådiga befallning, år 1695 öfwersedd och nödtorfteligen förbättrad...
  • Keyword/TitleDen swenska psalmboken, med de stycken som därtil höra, och på följande sida finnas uptecknade; uppå Kongl. Maj:ts nådiga befallning, år 1695 öfwersedd och nödtorfteligen förbättrad...
  • NameTryckare: : Petter Winge
  • Dating1797
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 16:o
  • Object isutställt