Den öfwermåttan härliga ... seger hwilken Gud ... hafwer förlähnt ... wår allernådigste Konung, öfwer zarens stora krigszmacht, för staden Narfwa den 20 novembr. 1700. Effter hans kongl. May:tz : nådigste befallning; förkunnad ... i församlingarne öfwer h
  • Keyword/TitleDen öfwermåttan härliga ... seger hwilken Gud ... hafwer förlähnt ... wår allernådigste Konung, öfwer zarens stora krigszmacht, för staden Narfwa den 20 novembr. 1700. Effter hans kongl. May:tz : nådigste befallning; förkunnad ... i församlingarne öfwer h
  • NameTryckare: Wankijfs änka
  • Dating1700
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt