Die Bücher Salomonis deutsch. Auffs newe ubersehen vnd zugericht. D. Martin. Luther. Gedruckt zu Franckfurt an der Oder, durch Andream Eichorn.
  • Keyword/TitleDie Bücher Salomonis deutsch. Auffs newe ubersehen vnd zugericht. D. Martin. Luther. Gedruckt zu Franckfurt an der Oder, durch Andream Eichorn.
  • NameTryckare: : Andreas Eichorn
    Översättare: : Martin Luther
  • Dating1584
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt