Een sanfärdig berättelse, om den blodige träffning och härlige seger, hwilken ... Gref Adam Ludwig Leijonhufwud ... befächtat, emot den muszcowitiske General-fält-marschalken Knees Boris Petrovitz Scheremethoff, den 16 Julij st. v. 1705 ... Stockholm, try
  • Keyword/TitleEen sanfärdig berättelse, om den blodige träffning och härlige seger, hwilken ... Gref Adam Ludwig Leijonhufwud ... befächtat, emot den muszcowitiske General-fält-marschalken Knees Boris Petrovitz Scheremethoff, den 16 Julij st. v. 1705 ... Stockholm, try
  • NameTryckare: Wankijfs änka
  • Dating1705
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt