Een sanfärdigh berättelse, om then öfwermåttan herlige sammankomst och herramöte, som emillan the twänne höghe potentater ... herr Gustaf Adolph, den II ... oc herr Christian den IV Dannemarcks ... konung ... åhr 1619. Den 25. februarij, vthi Halmstadh i
  • Keyword/TitleEen sanfärdigh berättelse, om then öfwermåttan herlige sammankomst och herramöte, som emillan the twänne höghe potentater ... herr Gustaf Adolph, den II ... oc herr Christian den IV Dannemarcks ... konung ... åhr 1619. Den 25. februarij, vthi Halmstadh i
  • NameFEL
  • Dating1619
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt