Een sanfärdigh...deduction, öfwer the wichtige skiäl...som hafwa...intalt Kongl. Mayt: till Swerige, att låta draga Hr. Jöran Krabbe för rätta, och...at låta executionen gåå öfwer honom...den 16 Januarij anno 1678...Tryckt uthi Mallmö, anno 1678.
  • Keyword/TitleEen sanfärdigh...deduction, öfwer the wichtige skiäl...som hafwa...intalt Kongl. Mayt: till Swerige, att låta draga Hr. Jöran Krabbe för rätta, och...at låta executionen gåå öfwer honom...den 16 Januarij anno 1678...Tryckt uthi Mallmö, anno 1678.
  • NameMedförfattare: : Jörgen Krabbe
    Tryckare: : Vitus Haberegger
  • Dating1678
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt