En edell dygde crantz ... aff thens ... fru Brita Catharina Leyonbergs ... christeliga lefwerne sammanflätat och effter hennes ... begraffning ... uti Kongl. Ridderholms kyrckia i Stockholm den 13 maij anno 1686 ... aff theras förbundne wänn och broder M.
  • Keyword/TitleEn edell dygde crantz ... aff thens ... fru Brita Catharina Leyonbergs ... christeliga lefwerne sammanflätat och effter hennes ... begraffning ... uti Kongl. Ridderholms kyrckia i Stockholm den 13 maij anno 1686 ... aff theras förbundne wänn och broder M.
  • NameMedförfattare: : Brita Catharina Leijonberg
  • Other keywordsLikpredikan
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt