En försvarelseskrift och protestation, som församlingerne uti thet konungerijket Vngern och theres utskickede sendebudh, hafue giordt emoot munke jesuiternes osanfärdelige förwijtelser, ther medh the icke hafue skemtsz til at angifve then Stormeächtige hö
  • Keyword/TitleEn försvarelseskrift och protestation, som församlingerne uti thet konungerijket Vngern och theres utskickede sendebudh, hafue giordt emoot munke jesuiternes osanfärdelige förwijtelser, ther medh the icke hafue skemtsz til at angifve then Stormeächtige hö
  • NameTryckare: : Andreas Gutterwitz
  • Dating1606
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt