En glädie-och fägne sool, ... tå ... Margreta Barkman, lemnade effter sig ett swårt sorge-mörcker, når ... Mag: Johann Vultejum ... Hwilket skedde den 23. Maij anno 1693. medelst ett saligt ... afsked ifrån werdz-horizonten ... wedh tesz ... Begrafningz-a
  • Keyword/TitleEn glädie-och fägne sool, ... tå ... Margreta Barkman, lemnade effter sig ett swårt sorge-mörcker, når ... Mag: Johann Vultejum ... Hwilket skedde den 23. Maij anno 1693. medelst ett saligt ... afsked ifrån werdz-horizonten ... wedh tesz ... Begrafningz-a
  • NameMedförfattare: : Margareta Barckman
    Tryckare: Wankijfs änka
  • Dating1693
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt