En högstpriselig drotnings lif och död i Christo. Eller sorge-predikan, på Swea rikes allmänne klage-dag den 28 novembris, åhr 1693; då ... Ulrica Eleonora, Sweriges, Göthes och Wändes drotning ... i kongl. residentz-staden Stockholm begrofs; hållen uti N
 • Keyword/TitleEn högstpriselig drotnings lif och död i Christo. Eller sorge-predikan, på Swea rikes allmänne klage-dag den 28 novembris, åhr 1693; då ... Ulrica Eleonora, Sweriges, Göthes och Wändes drotning ... i kongl. residentz-staden Stockholm begrofs; hållen uti N
 • NameMedförfattare: Ulrika Eleonora d.ä. av Sverige
  Utgivare: : Johan Arborelius
  Tryckare: : Boëtius Hagen
 • Made inVästerås
 • Dating1693
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
Related images
 • DimensionsArkets vikning: 4:o
 • Object isinte utställt