En Kircke Ordinantz... giffuit Aar 1607. Her hoss findis oc tryckt forodning om ecteskabs sager... giffuit aar 1582... Prentet i Kiöbenhaffn, aff Peter Hake... paa Jorgen Holsts bogförers bekostning, oc findis hos hannem til kiöbis. Anno MDCLVII.
  • Keyword/TitleEn Kircke Ordinantz... giffuit Aar 1607. Her hoss findis oc tryckt forodning om ecteskabs sager... giffuit aar 1582... Prentet i Kiöbenhaffn, aff Peter Hake... paa Jorgen Holsts bogförers bekostning, oc findis hos hannem til kiöbis. Anno MDCLVII.
  • NameMedförfattare: Kyrkoordning
    Förläggare: : Jörgen Holst
    Tryckare: : Peter Hake
  • Dating1657
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt