En kort berättelse, om then wid Jacob stad i Curland den 26. julij 1704. förelupne träffning, emellan hans kongl. may:tz af Sweriges tropper under hn. gen. majoren gref Leyonhufwud, och en anseenlig Wisnowieskis, Oginskis och ryszarnas krigsmacht ...
  • Keyword/TitleEn kort berättelse, om then wid Jacob stad i Curland den 26. julij 1704. förelupne träffning, emellan hans kongl. may:tz af Sweriges tropper under hn. gen. majoren gref Leyonhufwud, och en anseenlig Wisnowieskis, Oginskis och ryszarnas krigsmacht ...
  • NameFEL
  • Dating1704
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt