En kort och utförlig Relation om det som emellan öfwersten Hr. Hummerhielm och den litthauske Arméen den 14/24 martii 1702. Förelupit och passerat.
  • Keyword/TitleEn kort och utförlig Relation om det som emellan öfwersten Hr. Hummerhielm och den litthauske Arméen den 14/24 martii 1702. Förelupit och passerat.
  • NameFEL
  • Dating1702
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt