En noga Underrättelse Om alt hwad, som wijd Hans Kongl. Maj:ts Wår Allernådigste Konungs och Herres, Konung Friedrich Den Förstes, Swerjes, Göthes och Wändes Konungs etc. Krönings-Act, I acht tagas bör, Så i det Kongl. Palais, som wijd Processen til och i
  • Keyword/TitleEn noga Underrättelse Om alt hwad, som wijd Hans Kongl. Maj:ts Wår Allernådigste Konungs och Herres, Konung Friedrich Den Förstes, Swerjes, Göthes och Wändes Konungs etc. Krönings-Act, I acht tagas bör, Så i det Kongl. Palais, som wijd Processen til och i
  • NameTryckare: : Johann Henrich Werner
  • Dating1720
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt