[En nyttigh bok, om Konnunga styrilse och höfdinga, fordom för någre hundrade åhr, af en förståndigh swensk man skrifvin, ock nu nyliga framkommen... h. Gvstaf Adolf den andre och store, Swerikis... konung... först öwerläsin, och efter H. K. M:tz nådige b
  • Keyword/Title[En nyttigh bok, om Konnunga styrilse och höfdinga, fordom för någre hundrade åhr, af en förståndigh swensk man skrifvin, ock nu nyliga framkommen... h. Gvstaf Adolf den andre och store, Swerikis... konung... först öwerläsin, och efter H. K. M:tz nådige b
  • NameUtgivare: : Johannes Bureus
    Tryckare: : Eskil Mattsson
  • Dating1634
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt