En nyttigh bok, om Konnunga styrilse och höfdinga, fordom för någre hundrade åhr, af en förståndigh swensk man skrifvin, ock nu nyliga framkommen... h. Gvstaf Adolf den andre och store, Swerikis... konung... först öfwerläsin, och efter H. K. M:tz nådige b
  • Keyword/TitleEn nyttigh bok, om Konnunga styrilse och höfdinga, fordom för någre hundrade åhr, af en förståndigh swensk man skrifvin, ock nu nyliga framkommen... h. Gvstaf Adolf den andre och store, Swerikis... konung... först öfwerläsin, och efter H. K. M:tz nådige b
  • NameUtgivare: : Johannes Bureus
    Eskil Mattsson
  • Dating1634
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt