En närmare och uthförlig relation om träffningen wid Saladen i Churland, förswänskat effter dhet i Mietau tryckte exemplaret den 4 Aprilis anno 1703. Jämwäl huru dhe eröfrade trophéer i Mietau införde.
  • Keyword/TitleEn närmare och uthförlig relation om träffningen wid Saladen i Churland, förswänskat effter dhet i Mietau tryckte exemplaret den 4 Aprilis anno 1703. Jämwäl huru dhe eröfrade trophéer i Mietau införde.
  • NameFEL
  • Dating1703
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt