En säker mans i Leipzigs skrifwelse, til en sin gode wän i Wittenberg, jämte en ... berättelse, om hans kongl. may:tz af Pohlens ... Hr Friderici Augusti, lyckeligen aflagde Feldt-tågh, ... 1704.
  • Keyword/TitleEn säker mans i Leipzigs skrifwelse, til en sin gode wän i Wittenberg, jämte en ... berättelse, om hans kongl. may:tz af Pohlens ... Hr Friderici Augusti, lyckeligen aflagde Feldt-tågh, ... 1704.
  • NameFEL
  • Dating1705
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt