Ett kort diarium, öfwer det hwad sig tildragit ifrån den tiden den swenska flottan gick utur Carlscrona til segels, och til den 3 octobr. anno 1710 ...
  • Keyword/TitleEtt kort diarium, öfwer det hwad sig tildragit ifrån den tiden den swenska flottan gick utur Carlscrona til segels, och til den 3 octobr. anno 1710 ...
  • NameFEL
  • Dating1710
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt