Evangelia och epistler, som effter sedhwenian läsas eller siungas i tijdherna på alla söndaghar... På nytt i Ubsala öffuersedt och corrigerat, anno 1611. Tryckt anno 1622.
  • Keyword/TitleEvangelia och epistler, som effter sedhwenian läsas eller siungas i tijdherna på alla söndaghar... På nytt i Ubsala öffuersedt och corrigerat, anno 1611. Tryckt anno 1622.
  • NameTryckare: : Ignatius Meurer
  • Dating1622
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt