Ewig-Fredzfördragh, emillan Swerige och Ryszland. Oprättadh vppå Tractatz-Orten Kardis den 21. Dagh vthi Iunij Månadt åhr 1661. Tryckt i Stockholm hoos Henrich Keyser, ... åhr 1662.
  • Keyword/TitleEwig-Fredzfördragh, emillan Swerige och Ryszland. Oprättadh vppå Tractatz-Orten Kardis den 21. Dagh vthi Iunij Månadt åhr 1661. Tryckt i Stockholm hoos Henrich Keyser, ... åhr 1662.
  • NameTryckare: : Henrik Keyser
  • Dating1662
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt