Extract och Vthtog vthaff dhet som emellan Kongl: Mayst: aff Swerige, och Kongl: Mayst: aff Store Britannien, angående Commereierne [!] är affhandlat och bewiliat, ...Tryckt i Stockholm aff Georg Hantsch, ... 1666.
  • Keyword/TitleExtract och Vthtog vthaff dhet som emellan Kongl: Mayst: aff Swerige, och Kongl: Mayst: aff Store Britannien, angående Commereierne [!] är affhandlat och bewiliat, ...Tryckt i Stockholm aff Georg Hantsch, ... 1666.
  • NameTryckare: : Georg Hantsch
  • Dating1666
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt