Fredzfördragh emillan Swerige och Ryszland, oprättadh åhr 1617. Tryckt i Stockholm hoos Henrich Keyser.
  • Keyword/TitleFredzfördragh emillan Swerige och Ryszland, oprättadh åhr 1617. Tryckt i Stockholm hoos Henrich Keyser.
  • NameTryckare: : Henrik Keyser
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt