Förening emellen then högborne Furste och herre, her Carl, Sweriges rijkes arffurste, hertig til Sudermanland, Näriche och Wermeland etc. och rijksens ständer, uthi Swerige, giordh och oprättet i Wadzstena. Then 27. Iunij, åhr etc. 1598. Tryckt i Stockhol
  • Keyword/TitleFörening emellen then högborne Furste och herre, her Carl, Sweriges rijkes arffurste, hertig til Sudermanland, Näriche och Wermeland etc. och rijksens ständer, uthi Swerige, giordh och oprättet i Wadzstena. Then 27. Iunij, åhr etc. 1598. Tryckt i Stockhol
  • NameDeltagare: Karl IX av Sverige
  • Dating1598
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • Object isutställt