Försäkring, Som then Stormechtige... Herr Göstaf Adolph, Swerigis, Göthis och Wendis vthwalde Konung... Hafwer gifwit Menige Rijksens Ständer, som i Nyköping församblade wore, vthi Decembris Månad, Vppå thet Åhr... MDCXI. Tryckt i Stockholm, hoos Anund Ol
  • Keyword/TitleFörsäkring, Som then Stormechtige... Herr Göstaf Adolph, Swerigis, Göthis och Wendis vthwalde Konung... Hafwer gifwit Menige Rijksens Ständer, som i Nyköping församblade wore, vthi Decembris Månad, Vppå thet Åhr... MDCXI. Tryckt i Stockholm, hoos Anund Ol
  • NameTryckare: Anund Olofssons änka
  • Dating1611
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt