Förteckning på en samling af tryckta svenska böcker, hwilka den 21 Octob. 1780. blifvit i gåfva öfverlemnade til Kongl. Svenska Wetenskaps-academien af...presidenten...Rosenadler. Stockholm, tryckt i Kumblinska tryckeriet 1780.(Tillägg:) Stockholm, 1782
  • Keyword/TitleFörteckning på en samling af tryckta svenska böcker, hwilka den 21 Octob. 1780. blifvit i gåfva öfverlemnade til Kongl. Svenska Wetenskaps-academien af...presidenten...Rosenadler. Stockholm, tryckt i Kumblinska tryckeriet 1780.
    (Tillägg:) Stockholm, 1782
  • NameMedförfattare: Vetenskapsakademien
    Tryckare: Kumblinska tryckeriet
  • Dating1780-1782
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt